ИСТОРИЯ

Детската градина отваря врати за първи път на 17.10.1966 г. с 4 групи.

През месец септември 1973 г. се откриват 2 групи за деца в яслена възраст.

От  01.01.2014 г. с решение № 494 и Протокол № 45 от 27.11.2013 г. на Общинския съвет към община Куклен детската градина носи името „Приятели”. Кръстница е отдадената на децата д-р Румяна Горева.

През 2016 г. към ДГ „Приятели” се открива млечна кухня, която обслужва най-малките жители на града и техните родители.

През учебната 2022/2023 година в ДГ „Приятели” се обучават и възпитават над 200 деца в 6 градински и 2 яслени групи.

 
детската градина през 1966 г…

… и днес.

ХИМН НА ДГ „ПРИЯТЕЛИ”
В полите на Родопа
с мечти и детски смях
има на земята
малък, слънчев град.
Куклен се нарича
нашето градче,
детската градина
кани със звънче.
Плахи, любопитни
група ни събра
с приятели страхотни
учителка добра.
Весели и шумни
в нашите игри
палави и умни
приятели добри.
„Приятели” – се казва
този детски рай,      приятелство е нужно
на всеки то се знай.
Приятелство е нужно
на всеки то се знай
с приятели чудесни
в детския ни рай.

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА

Детската градина разполага с две красиви и модерни сгради с просторни, светли и уютни помещения, с нови интериорни решения за комфорта на децата. Сградите са газифицирани, използват се и слънчеви колектори. Материалната база на ДГ е богата и съобразена с най-новите изисквания.
Дворът е просторен и богато озеленен, обособените за всяка група площадки са функционални, оборудвани с много уреди и съоръжения.
 Учителите работят със съвременни учебно – технически средства.
НАШАТА МИСИЯ 
Ние сме детска градина с над 50 годишен опит в областта на предучилищното образование, която предлага на своите  възпитаници успешна адаптация и качествено обучение, възпитание и социализация в подходяща, достъпна среда, съобразена с образователните нужди на децата.
НАШАТА ВИЗИЯ 
Да се утвърдим като модерна и ефективна образователна институция с квалифициран, мотивиран и отговорен екип, който е в услуга на съвременните деца и техните родители. Да бъдем модел за съвременно предучилищно образование.