Покана за обществен съвет

Покана Уважаеми госпожи и господа, Каня ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“ гр. Куклен, което ще се осъществи онлайн на 24.11.2020 г. /вторник/ от 17.00 ч. в групата на ОС във Viber. Дневен ред: Обсъждане броя на децата в...

Състав и дейност на обществения съвет към ДГ „Приятели“

Председател: Шюкрюджан Халилова Членове: Деница Кметова-Мехмед Шукрие Халилова Таня Сбиркова Тефика Реджебова Величка Мирчева Рефие Юмерефендиева  Резервни членове:  Лилия Тафкова  Павлина Тодорова Елена Згурова Катерина Бернардова Надежда Стрикова Ивелина Налджиева...

Покана за заседание на Обществения съвет

Покана       от Надка Щътова – директор на ДГ „Приятели”      Уважаеми госпожи и господа,    Каня Ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели”, което ще се проведе на 12. 10. 2020 г. от 17.30 часа на двора на детската градина към централния...

Покана за обществен съвет

Обществен съвет при ДГ „Приятели” гр. Куклен До г-н Христо Божинов – зам.-кмет на Община Куклен До г-жа Надка Щътова – директор ДГ „Приятели” До г-жа Ива Дичева – представител на родителския комитет на ДГ „Приятели” До г-жа Зоя Камбурова – член на обществения съвет До...

План за заседанията

План за заседанията на Обществения съвет на ДГ „Приятели“ гр. Куклен за учебната 2018/2019 г. Първо заседание: месец януари 2019 г. Второ заседание: месец април 2019 г. Трето заседание: месец юни 2019 г. Четвърто заседание: месец септември 2019...