Участие на педагогическите специалисти в национална конференция по предучилищно образование

На 17, 18 и 19 април 2021 г. педагогическите специалисти от ДГ „Приятели“ участваха като слушатели на І национална конференция по предучилищно образование на тема ДЕТСКАТА ГРАДИНА – МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, която е част от поредицата педагогически...

Покана за обществен съвет

Покана   Уважаеми госпожи и господа,   Каня ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“ гр. Куклен, което ще се проведе на 26.04.2021 г. /понеделник/ в двора на детска градина „Приятели“ откъм централния вход. Дневен...

Вътрешна квалификация на учителите

Всички педагогически специалисти се включиха във вътрешно-квалификационен курс на тема „Изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна среда в групата“. Обучението се проведе дистанционно в електронна...

Информация относно covid 19 в ДГ „Приятели“ към 13.01.2021 г.

На 13.01.2021 г. учителка от І група е установена с положителен тест за коронавирус. Целият персонал и децата в групата са поставени под карантина от 13.01 до 22.01.2021 г. включително. Извършена е цялостна дезинфекция на всички помещения в детската градина от...