Подаръци за 1-ви юни

Членове на Общинския съвет към Община Куклен посетиха ДГ „Приятели“ за най-детския празник и зарадваха децата с чудесни подаръци – спортни пособия и книжки за детските и яслените...

Квалификация на педагогическия екип 27.05 – 29.05.2022

От 27.05 до 29.05.2022 г. в хотел Панорама във Велинград се проведе квалификационно обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“  на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура в групата. Възпитанието в образованието. Практически техники за работа в...

Предстояща квалификация на педагогическия екип

От 27.05 до 29.05.2022 г. в хотел Панорама във Велинград ще се проведе квалификационно обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“ за придобиване на 1 квалификационен кредит на тема „Иновативни методи на обучение и позитивна култура в групата....

Квалификация на помощник-възпитателите 18.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на Плана за квалификация на непедагогическия персонал на ДГ „Приятели“ за учебната 2021/2022 г., помощник-възпитател Надежда Арнаудова и децата от група „Калинка“ изиграха игрите с пръсти „Варила баба...