Председател: Шюкрюджан Халилова

Членове:

  1. Паулина Чалъмова
  2. Шукрие Халилова
  3. Таня Сбиркова
  4. Томи Дудев
  5. Величка Мирчева
  6. Катерина Бернардова
  7. Сезгин Сюлейман
  8. Лидия Мандраджиева
  9. Зоя Камбурова
  10. Поля Чернева

 

Представител на общ. Куклен:

Христо Божинов

 

Представител на родителския комитет:

Йорданка Дончева

Правилник за създаването и устройството на обществените съвети към детските градини и училищата