Набиране на предложения за доставка на продукти по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ в ДГ „Приятели“ гр. Куклен.