Представяме ви наръчника на Асоциация Родители „Добре дошли в детската градина, родители!“. Той  предлага практически съвети в помощ на родителите при използването на модели на позитивно възпитание и ненасилствени педагогически подходи, които да бъдат прилагани както от семействата, така и от екипите на детските градини. Чрез запознаване с особеностите на възрастовото развитие и чрез подобряването на диалога между семейството и образователните институции, Наръчникът допринася за повишаване на качеството на грижата и предучилищното образование на децата в детските градини.

Целия Наръчник може да видите тук