Във връзка с национална седмица на четенето 11.12 – 15.12.2017 г. в детската градина се проведоха разнообразни дейности във всички възрастови групи. На гости ни бяха Мария Белчева – кмет на община Куклен, Илица Даскалова – младши експерт в община Куклен, Вили Маринова – представител на фондация „Инди Рома 97“, родители и ученици, които прочетоха на децата интересни книжки.                           Най-големите деца участваха в драматизации на познати приказки, а в III група най-добрите деца разказвачи бяха наградени с грамота.

Снимки и видео от проведените дейности можете да видите в галерията на сайта.