Целодневна детска градина с. Куклен отваря вратите си за четири групи на 17.10.1966 г.
Първата директорка е Бонка Макулева за времето до 1971 г.

Сграда 1966 г.


Откриване 17.10.1966 г. Председателят на СОНС с. Куклен – Янко Щерев прерязва лентата.


Бонка Макулева – директор 1966 г.


Персонал 1966 г

От 1971 г. до пенсионирането си през 1997 г. директор е Мария Сбиркова

Мария Сбиркова – директор 1971 – 1997 г.

През годините ЦДГ с. Куклен се преобразува няколко пъти в ОДЗ и ЦДГ.
От м. 09.1973 до м. 06.1977 г. с две яслени групи става ОДЗ;
От м. 09.1977 г. до м. 12.1997 г. – детски ясли се отделят като самостоятелна институция и ОДЗ се преобразува в ЦДГ, като от 1979 до 1988 г. се открива една филиална група – стават седем групи, а от 1988 – 1994 г. – с две филиални групи –общо 8 групи.
През 1995 г. се закриват филиалните групи, поради намаляване броя на децата.
От 09.1997 г. отново е ОДЗ с 10 групи – 6 групи ЦДГ; 2 групи ПДГ, които се помещават в сградата на СОУ „Отец Паисии”; 2 групи  детски ясли.
През м. 12.1997 г. след пенсионирането на Мария Сбиркова е назначена Димка Арнаудова– учител в ДГ. От 2005 г. ОДЗ гр. Куклен е 6 гр. ДГ и 2 яслени групи – общо 8 групи.
ОС гр. Куклен с Решение № 494 и Протокол № 45 от 27.11.2013 г. именува от 01.01.2014 г. ОДЗ гр. Куклен с името „Приятели”.
Кръстница е отдадената на децата д-р Румяна Горева.
В ДГ се отглеждат, възпитават и обучават до 180 деца, в ДЯ – до 40 деца, с 32 души персонал.
Разполагаме с две красиви и модерни сгради – на ДГ и ДЯ – с просторни, светли и уютни помещения, с нови интериорни решения за комфорта на децата.

 Сградите са газифицирани, използват се и слънчеви колектори.
Материалната база на ДГ е богата и съобразена с най-новите изисквания.
Дворът е просторен и богато озеленен, обособените за всяка група площадки са нови и функционални, оборудвани с много уреди и съоръжения.
 Учителите работят със съвременни учебно – технически средства.

Сграда ДЯ – 2015 г.

Химн на ДГ „Приятели”
В полите на Родопа
сред рай и благодат
има в планината
малък, слънчев град.
Куклен се нарича
китното градче,
детската градина
кани със звънче.
Плахи, любопитни
група ни събра
с приятели страхотни
учителка добра.
Весели и шумни
приятели добри
палави и умни
по-по-най- сме ний.
„Приятели” – зовеме
този детски рай,
приятелство е нужно
на всеки то се знае.
Приятелство е нужно
на всеки то се знай
с приятели чудесни
в детския ни рай.