2История:

Детската градина отваря врати за първи път на 17.10.1966 г. с 4 групи.

През месец септември 1973 г. се откриват 2 групи за деца в яслена възраст.

От  01.01.2014 г. с решение № 494 и Протокол № 45 от 27.11.2013 г. на Общинския съвет към община Куклен детската градина носи името „Приятели”. Кръстница е отдадената на децата д-р Румяна Горева.

През 2016 г. към ДГ „Приятели” се открива млечна кухня, която обслужва най-малките жители на града и техните родители.

През учебната 2021/2021 година в ДГ „Приятели” се обучават и възпитават над 190 деца в 6 градински и 2 яслени групи.

 
детската градина през 1966 г…

… и днес.

Химн на ДГ „Приятели”
В полите на Родопа
с мечти и детски смях
има на земята
малък, слънчев град.
Куклен се нарича
нашето градче,
детската градина
кани със звънче.
Плахи, любопитни
група ни събра
с приятели страхотни
учителка добра.
Весели и шумни
в нашите игри
палави и умни
приятели добри.
„Приятели” – се казва
този детски рай,      приятелство е нужно
на всеки то се знай.
Приятелство е нужно
на всеки то се знай
с приятели чудесни
в детския ни рай.

Материално-техническа база:

Детската градина разполага с две красиви и модерни сгради с просторни, светли и уютни помещения, с нови интериорни решения за комфорта на децата. Сградите са газифицирани, използват се и слънчеви колектори. Материалната база на ДГ е богата и съобразена с най-новите изисквания.
Дворът е просторен и богато озеленен, обособените за всяка група площадки са функционални, оборудвани с много уреди и съоръжения.
 Учителите работят със съвременни учебно – технически средства.
МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Прилагане на съвременни модели на педагогическо взаимодействие с децата, които да осигурят максимално развитие на детския личностен потенциал, да създадат възможност за пълноценна социална реализация на детето и развитие на способностите му. Съхранявайки своята национална култура и родова идентичност, да формираме личности, възпитани, мислещи, обичащи природата, любознателни и готови да усвояват знания цял живот – малки творци с голямо въображение.

  ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Чрез запазване на традициите и внедряване на иновации в организацията на образователния процес ДГ „Приятели” да се утвърди като конкурентноспособна институция със собствен облик, авторитет и престиж. В този смисъл настоящата Стратегия е ориентирана към:
  • Предлагане на равен достъп до качествено предучилищно образование и приобщаване на всяко дете;
  • Гарантиране на познавателното, езиковото, социалното, духовно-нравственото, емоционалното и творческото развитие на всяко дете в съответствие с неговите способности, потребности и интереси;
  • Утвърждаване на детската градина като средище на учители, обичащи децата и професията си, поддържащи квалификацията си, стремящи се към висока професионална реализация и удовлетворени от работата си;
  • Непрекъснато повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, както и на средата, в която той се провежда;
  • Формиране у децата на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда, противодействие срещу проявите на агресия и насилие, уважение към гражданските права и отговорности;
  • Изграждане на сътрудничество, подкрепа и доверие между детската градина и семейството.