История:

Детската градина отваря врати за първи път на 17.10.1966 г. с 4 групи.

През месец септември 1973 г. се откриват 2 групи за деца в яслена възраст.

От  01.01.2014 г. с решение № 494 и Протокол № 45 от 27.11.2013 г. на Общинския съвет към община Куклен детската градина носи името „Приятели”. Кръстница е отдадената на децата д-р Румяна Горева.

През 2016 г. към ДГ „Приятели” се открива млечна кухня, която обслужва най-малките жители на града и техните родители.

През учебната 2018/2019 година в ДГ „Приятели” се обучават и възпитават 170 деца в 7 градински и 1 яслена групи.

 
детската градина през 1966 г…

… и днес.

Химн на ДГ „Приятели”
В полите на Родопа
сред рай и благодат
има в планината
малък, слънчев град.
Куклен се нарича
китното градче,
детската градина
кани със звънче.
Плахи, любопитни
група ни събра
с приятели страхотни
учителка добра.
Весели и шумни
приятели добри
палави и умни
по-по-най- сме ний.
„Приятели” – зовеме
този детски рай,      приятелство е нужно
на всеки то се знае.
Приятелство е нужно
на всеки то се знай
с приятели чудесни
в детския ни рай.

Материално-техническа база:

Детската градина разполага с две красиви и модерни сгради с просторни, светли и уютни помещения, с нови интериорни решения за комфорта на децата. Сградите са газифицирани, използват се и слънчеви колектори. Материалната база на ДГ е богата и съобразена с най-новите изисквания.
Дворът е просторен и богато озеленен, обособените за всяка група площадки са функционални, оборудвани с много уреди и съоръжения.
 Учителите работят със съвременни учебно – технически средства.
МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока усвояване на моралните ценности и добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа. Формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни на ефективна обществена реализация. Възпитание и обучение според държавните образователни стандарти в духа на демократичните ценности, адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високо отговорно поведение за участие в обществения живот. Усвояване и формиране на общочовешки ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби, духовно, физическо и социално образование и развитие на децата до 7-годишна възраст.

  ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ДГ „Приятели” е институция, в която се реализират цялостно обучение и възпитание на децата с цел изграждане на личности с високо самочувствие и индивидуалност.
Основният стремеж на целия екип е утвърждаване на детската градина като конкурентоспособна детска градина, формираща у децата национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация.
Детската градина работи с квалифициран педагогически екип, способен да осъществява образованието и възпитанието на децата на високо конкурентно равнище за успешна реализация в училище, екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на  достойнство; прилагащи творческо и критично мислене в осъществяване на учебно-възпитателния процес за утвърждаване на младия човек като гражданин на Република България и света.