СЕДМИЧНО МЕНЮ

ДЕТСКА ЯСЛА:

ДЕТСКА ГРАДИНА:

123

МЛЕЧНА КУХНЯ:

Записване в млечна кухня: Необходими документи за записване на детето:
  1. Заявление по образец;
  2. Медицинска белекжа за липса на алергии от личния лекар.