ДЕТСКИ ЯСЛИ

І яслена група

Медицински сестри:

Нурие Рустем 

Шенай Ибрям

Обслужващ персонал:

Айсел Баджаклиева

Росица Драгоева

ІІ яслена група

Медицински сестри:

Живка Тинчева 

Севда Данчева

Обслужващ персонал:

Боряна Старчева

Байрие Кадир

ДЕТСКА ГРАДИНА

 

Іа група „Мечо Пух“

Учители:

Шерифе Бозали

Маргарита Попиванова

Помощник-възпитател:

Ваня Щътова

Іб група „Балони“

Учители:

Анна Сливарова

Фани Шолева

Помощник-възпитател:

Димка Чавдарова

ІІа група „Усмивка“

Учители:

Лилия Гечева

Павлина Кьорванчева

Помощник-възпитател:

Невена Живодарова

ІІб група „Слънчице“

Учителки:

Мария Богданова

Сузан Ибрахимова

Помощник-възпитател:

Теодора Тафкова

ІІІ група „Калинка“

Учителки:

Росица Манолова

Невена Касабова

Помощник-възпитател:

Надежда Арнаудова

ІV група „Звезда“

Учителки:

Златка Ръжева

Христина Богданова

Помощник-възпитател:

Анка Кежева

 

 

 

учител по музика:

Десислава Дерибеева

 

 

 

Учител по модерни танци:

Милена Тодорова

 

 

 учител по английски език:

Росица Рудова