ДЕТСКИ ЯСЛИ

І яслена група

Медицински сестри:

Нурие Рустем
Шенай Ибрям

Обслужващ персонал:

Айсел Баджаклиева
Росица Драгоева

ІІ яслена група

Медицински сестри:

Севда Данчева
Надрие Мехмед

Обслужващ персонал:

Боряна Старчева
Байрие Кадир

ДЕТСКА ГРАДИНА

 

ІV група „Звезда“

Учителки:

Златка Ръжева
Христина Богданова

Помощник-възпитател:

Анка Кежева

ІІа група „Мечо Пух“

Учители:

Шерифе Бозали

Маргарита Попиванова

Помощник-възпитател:

Ваня Щътова

ІІб група „Балони“

Учители:

Фанка Шолева
Даниела Дончева

Помощник-възпитател:

Димка Чавдарова

ІІІа група „Усмивка“

Учители:

Павлина Кьорванчева
Лилия Гечева

Помощник-възпитател:

Невена Живодарова

ІІІб група „Слънчице“

Учителки:

Мария Богданова
Сузан Ибрахимова

Помощник-възпитател:

Теодора Тафкова

ІV група „Калинка“

Учителки:

Росица Манолова
Невена Касабова

Помощник-възпитател:

Надежда Арнаудова

 

 

учител по музика:

Десислава Дерибеева

 

 

 

Учител по модерни танци:

Милена Тодорова

  учител по английски език

Селвер Мехмед