ДЕТСКИ ЯСЛИ

Mедицински сестри:
Нурие Рустем;
Севда Данчева;
Oбслужващ персонал:
Айсел Баджаклиева;
Йорданка Петкова

ДЕТСКА ГРАДИНА

 

ПЪРВА „А” ГРУПА
Учители:
старши учител Росица Манолова;
старши учител Невена Касабова;
помощник-възпитател Надежда Арнаудова;

При нас винаги е забавно!

ПЪРВА „Б” ГРУПА

старши учител Зорка Ковачева;
учител  Мария Богданова;
помощник-възпитател Теодора Тафкова ;

ВТОРА ГРУПА:
старши учител Златка Ръжева;
учител Христина Богданова;
помощник-възпитател Анка Кежева;

ТРЕТА „А“ ГРУПА

старши учител Анна Сливарова;
учител Фани Шолева;
Помощник-възпитател: Димка Чавдарова

ТРЕТА „Б“ ГРУПА:
старши учител Шерифе Бозали;
старши учител Гюрга Славчева;
Помощник-възпитател Ваня Щътова

ЧЕТВЪРТА ГРУПА:
старши учител Лилия Гечева;
старши учител Павлина Кьорванчева;
помощник-възпитател Невена Живодарова

Учител по модерни танци:

Милена Тодорова

учител по музика Васил Узунов