ЕДИН ДЕН ПРИ НАС:

1. Прием  на децата – 7.00 – 8.30 ч.
2. Утринна гимнастика – 8.15 – 8.30 ч.
3. Закуска – 8.30 – 9.00 ч.
4. Активна дейност (творческа, двигателна, интелектуална) – 9.00 – 11.00 ч.
5. Свободни игри, индивидуални занимания – 11.00 – 11.45 ч.
6. Обяд – 12.00 – 12.45 ч.
7. Следобеден сън – 13.00 – 15.00 ч.
8. Тоалет, подвижни игри – 15.00 – 15.45 ч.
9. Закуска – 15.45 – 16.00 ч.
10. Активна дейност (творческа, двигателна, интелектуална) – 16.05 – 16.35 ч.
11. Свободни игри, индивидуални занимания, изпращане на детето у дома – 16.40 – 18.30 ч.

Дневен режим детски ясли;

Дневен режим І група;

Дневен режим ІІ група;

Дневен режим ІІІ група;

Дневен режим ІV група.

МОЛИМ ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ ДА СПАЗВАТ ЧАСОВЕТЕ ЗА ПОСРЕЩАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ НА ДЕЧИЦАТА