Покана за обществен съвет

Обществен съвет при ДГ „Приятели” гр. Куклен До г-н Христо Божинов – зам.-кмет на Община Куклен До г-жа Надка Щътова – директор ДГ „Приятели” До г-жа Ива Дичева – представител на родителския комитет на ДГ „Приятели” До г-жа Зоя Камбурова – член на обществения съвет До...

План за заседанията

План за заседанията на Обществения съвет на ДГ „Приятели“ гр. Куклен за учебната 2018/2019 г. Първо заседание: месец януари 2019 г. Второ заседание: месец април 2019 г. Трето заседание: месец юни 2019 г. Четвърто заседание: месец септември 2019...

Покана за Обществен съвет

  Обществен съвет при ДГ „Приятели” гр. Куклен До г-н Христо Божинов – зам.-кмет на Община Куклен До г-жа Надка Щътова – директор ДГ „Приятели” До г-жа Ива Дичева – представител на родителския комитет на ДГ „Приятели” До г-жа Зоя Камбурова – член на...

Заседание на обществения съвет към ДГ „Приятели“

На 27.11.2018 г. от 17.30 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ „Приятели“. Дневен ред: Годишен план на детската градина за 2018/2019 година Обхват на децата в подготвителните групи. Организационни...

Заседание на ОС 04.05.2018 г.

На 04.05.2018 г. се проведе заседание на обществения съвет към ДГ „Приятели“ гр. Куклен със следния дневен ред: Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. от  зам. кмет на общ. Куклен –  Христо Божинов. Становище за разпределение на бюджета...