Заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“

На 12.04. 2022 г. по покана на директора на ДГ „Приятели“ се проведе среща на родителите, участващи в Обществения съвет към детската гадина. На срещата бяха съгласувани комплектите познавателни книжки за учебната 2022-2023 ...

Покана за обществен съвет

Уважаеми членове на обществения съвет към ДГ „Приятели, Уважаеми г-н Божинов, Каним Ви на заседание на Обществения съвет, което ще се проведе през м. ноември 2021 г. в електронна среда при следния дневен ред: Представяне на членовете на Обществения съвет....

Покана за обществен съвет

Покана   Уважаеми госпожи и господа,   Каня ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“ гр. Куклен, което ще се проведе на 26.04.2021 г. /понеделник/ в двора на детска градина „Приятели“ откъм централния вход. Дневен...

Покана за обществен съвет

Покана Уважаеми госпожи и господа, Каня ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“ гр. Куклен, което ще се осъществи онлайн на 24.11.2020 г. /вторник/ от 17.00 ч. в групата на ОС във Viber. Дневен ред: Обсъждане броя на децата в...

Състав и дейност на обществения съвет към ДГ „Приятели“

Председател: Шюкрюджан Халилова Членове: Деница Кметова-Мехмед Шукрие Халилова Таня Сбиркова Тефика Реджебова Величка Мирчева Рефие Юмерефендиева  Резервни членове:  Лилия Тафкова  Павлина Тодорова Елена Згурова Катерина Бернардова Надежда Стрикова Ивелина Налджиева...