Покана за заседание на Обществения съвет

Покана       от Надка Щътова – директор на ДГ „Приятели”      Уважаеми госпожи и господа,    Каня Ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели”, което ще се проведе на 12. 10. 2020 г. от 17.30 часа на двора на детската градина към централния...

Покана за обществен съвет

Обществен съвет при ДГ „Приятели” гр. Куклен До г-н Христо Божинов – зам.-кмет на Община Куклен До г-жа Надка Щътова – директор ДГ „Приятели” До г-жа Ива Дичева – представител на родителския комитет на ДГ „Приятели” До г-жа Зоя Камбурова – член на обществения съвет До...

План за заседанията

План за заседанията на Обществения съвет на ДГ „Приятели“ гр. Куклен за учебната 2018/2019 г. Първо заседание: месец януари 2019 г. Второ заседание: месец април 2019 г. Трето заседание: месец юни 2019 г. Четвърто заседание: месец септември 2019...

Покана за Обществен съвет

  Обществен съвет при ДГ „Приятели” гр. Куклен До г-н Христо Божинов – зам.-кмет на Община Куклен До г-жа Надка Щътова – директор ДГ „Приятели” До г-жа Ива Дичева – представител на родителския комитет на ДГ „Приятели” До г-жа Зоя Камбурова – член на...

Заседание на обществения съвет към ДГ „Приятели“

На 27.11.2018 г. от 17.30 ч. ще се проведе заседание на Обществения съвет към ДГ „Приятели“. Дневен ред: Годишен план на детската градина за 2018/2019 година Обхват на децата в подготвителните групи. Организационни...