Заседание на ОС 04.05.2018 г.

На 04.05.2018 г. се проведе заседание на обществения съвет към ДГ „Приятели“ гр. Куклен със следния дневен ред: Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. от  зам. кмет на общ. Куклен –  Христо Божинов. Становище за разпределение на бюджета...

Заседание на обществения съвет 11.12.2017

На 11.12.1.2017 г. се проведе заседание на обществения съвет към ДГ „Приятели“ гр. Куклен Присъстваха: Симона Шопова-Койчева, Ивелина Гечева, Ива Дичева, Шюкрюджан Халилова, Христо Божинов Дневен ред: Отчет за разпределението на бюджета по дейности и...

Заседание на обществения съвет 09.11.2017

Заседание на обществения съвет към ДГ „Приятели“ гр. Куклен на 09.11.2017 г. Присъстващи: Симона Шопова-Койчева, Бирсен Афузалиева, Ива Дичева, Ивелина Гечева, Лидия Мандражиева, Стефка Кумчева, Шюкрюджан Халилова Дневен ред: Отчет за работота на...