Покана за обществен съвет

Покана   Уважаеми госпожи и господа,   Каня ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“ гр. Куклен, което ще се проведе на 26.04.2021 г. /понеделник/ в двора на детска градина „Приятели“ откъм централния вход. Дневен...

Покана за обществен съвет

Покана Уважаеми госпожи и господа, Каня ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“ гр. Куклен, което ще се осъществи онлайн на 24.11.2020 г. /вторник/ от 17.00 ч. в групата на ОС във Viber. Дневен ред: Обсъждане броя на децата в...

Състав и дейност на обществения съвет към ДГ „Приятели“

Председател: Шюкрюджан Халилова Членове: Паулина Чалъмова Шукрие Халилова Таня Сбиркова Томи Дудев Величка Мирчева Катерина Бернардова Сезгин Сюлейман Лидия Мандраджиева Зоя Камбурова Поля Чернева   Представител на общ. Куклен: Христо Божинов   Представител...

Покана за заседание на Обществения съвет

Покана       от Надка Щътова – директор на ДГ „Приятели”      Уважаеми госпожи и господа,    Каня Ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели”, което ще се проведе на 12. 10. 2020 г. от 17.30 часа на двора на детската градина към централния...

Покана за обществен съвет

Обществен съвет при ДГ „Приятели” гр. Куклен До г-н Христо Божинов – зам.-кмет на Община Куклен До г-жа Надка Щътова – директор ДГ „Приятели” До г-жа Ива Дичева – представител на родителския комитет на ДГ „Приятели” До г-жа Зоя Камбурова – член на обществения съвет До...