Квалификация на учителите 21 -22.04.2018 г.

  На 21 и 22 април 2018 г. във Велинград се проведе обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“ на тема „Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на другия.“                    ...

Вътрешна квалификация на помощник-възпитателите

                  Децата от ІІ група изработиха пролетни картички с помощта на помощник-възпитател Ани Кежева. Тази дейност е част от вътрешна квалификация, в която участват всички помощник-възпитатели от ДГ...

Вътрешна квалификация на учителите

На 31.01.2018 г. година се проведе тренинг за учителите от ДГ „Приятели“ на тема „Идеалното работно място“. Тренингът е една от планираните дейности за вътрешноинституционална квалификация на педагогическия персонал. Водещи на тренинга бяха...

Приключи седмицата на четенето в ДГ „Приятели“

Във връзка с национална седмица на четенето 11.12 – 15.12.2017 г. в детската градина се проведоха разнообразни дейности във всички възрастови групи. На гости ни бяха Мария Белчева – кмет на община Куклен, Илица Даскалова – младши експерт в община...

Национална седмица на четенето в ДГ „Приятели“

Тази година нашата детска градина отново активно се включва в националната седмица на четенето. Всички групи ще участват в инициативата с разнообразни дейности. Програмата включва: Понеделник 11.12.2017 г. – Откриване на Националната седмица на четенето....

Квалификация на учителите

На 29 и 30 април в град Казанлък се проведе обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“ гр. Куклен на тема „Качество на образованието“. Лектор на обучението беше г-н Пенко Рисков – директор на СУ „Св. Софроний Врачански“...