„Как Червената Шапчица и нейните приятели помогнаха на Вълчо да стане добър“ – музикална драматизация.

На 29.03.2022 г. във връзка с плана за квалификация на непедагогическия персонал в група „Усмивка“се проведе развлечение на тема „Как Червената Шапчица и нейните приятели помогнаха на Вълчо да стане добър“ под ръководството на...

Квалификация на помощник-възпитателите 25.02.2022 г.

На 25.02 в  ІV група  „Слънце“ се проведе практикум на тема „Картичка за мама“ с участието на пом. възпитател Теодора Тафкова. Дейността е част от Плана за квалификация на помощник-възпитателите в ДГ „Приятели“ за учебната 2021/2022...

Квалификационен курс на педагогическите специалисти 03.07.2021 г.

       На 03.07. 2021 г. педагогическите специалисти от ДГ „Приятели“ взеха участие в квалификационен курс на тема „Ефективни техники за работа с деца“ с лектор Павлина Иванова – психолог и обучител към Тренинг и обучителен център...

Участие на педагогическите специалисти в национална конференция по предучилищно образование

На 17, 18 и 19 април 2021 г. педагогическите специалисти от ДГ „Приятели“ участваха като слушатели на І национална конференция по предучилищно образование на тема ДЕТСКАТА ГРАДИНА – МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, която е част от поредицата педагогически...

Вътрешна квалификация на учителите

Всички педагогически специалисти се включиха във вътрешно-квалификационен курс на тема „Изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна среда в групата“. Обучението се проведе дистанционно в електронна...