Квалификация на педагогическия екип 27.02.2020

На 27.02.2020 г. педагозите от детската градина присъстваха на вътрешноинституционален квалификационен практикум на тема „ТРИЗ педагогика в ДГ“. Обучението беше ръководено от ст. учител Павлина Кьорванчева и ст. учител Лилия...

Квалификация на учителите

Вътрешна квалификация на учителите  25.02.2020 На 25.02.2020 г. учителите от ДГ „Приятели“ присъстваха на вътрешноинституционална квалификация на тема „Игрите в ОН Изобразително изкуство“. Учителите Мария Богданова и Сузан Ибрахимова...

Квалификация на учителите 19.11.2018г.

На 19.11.2018 г. се проведе квалификация на учителите от ДГ „Приятели“ на тема „Методика на обучение по безопасност на движението в предучилищното образование“. Водещ на обучението беше Мария Дерижан, лектор към обучителен център...

Вътрешна квалификация на учителите

В ДГ „Приятели“ се проведе вътрешна квалификация на учителите на тема „Емоционална интелигентност“. Темата ни представиха г-жа Анна Сливарова и    г-жа Фани Шолева.            ...