Квалификация на учителите 19.11.2018г.

На 19.11.2018 г. се проведе квалификация на учителите от ДГ „Приятели“ на тема „Методика на обучение по безопасност на движението в предучилищното образование“. Водещ на обучението беше Мария Дерижан, лектор към обучителен център...

Вътрешна квалификация на учителите

В ДГ „Приятели“ се проведе вътрешна квалификация на учителите на тема „Емоционална интелигентност“. Темата ни представиха г-жа Анна Сливарова и    г-жа Фани Шолева.            ...

Квалификация на учителите 21 -22.04.2018 г.

  На 21 и 22 април 2018 г. във Велинград се проведе обучение на педагогическия екип на ДГ „Приятели“ на тема „Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на другия.“                    ...

Вътрешна квалификация на помощник-възпитателите

                  Децата от ІІ група изработиха пролетни картички с помощта на помощник-възпитател Ани Кежева. Тази дейност е част от вътрешна квалификация, в която участват всички помощник-възпитатели от ДГ...

Вътрешна квалификация на учителите

На 31.01.2018 г. година се проведе тренинг за учителите от ДГ „Приятели“ на тема „Идеалното работно място“. Тренингът е една от планираните дейности за вътрешноинституционална квалификация на педагогическия персонал. Водещи на тренинга бяха...