Начало на учебната година

Покана Ръководствотона ДГ „Приятели“, съвместно с целия екип и прекрасните ни деца, най-учтиво Ви канят да присъствате на Откриване на учебната 2019-2020 година на 16.09.2019 г. от 8.30 ч. в двора на детската...

Класиране за прием на деца в І-ва група за учебната 2019/20 г.

Уважаеми родители, децата, които навършват три години през текущата календарна година ще участват в класиране за прием І-ва възрастова група, която ще стартира от 16.09.2019 г. За целта ще бъде оформен списък на децата за един брой І-ва група за учебната 2019/2020...

За родителите на деца от ІІІ и ІV група

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че в изпълнение на чл.10 от Наредба №5/ 03.06.2016г. за предучилищното образование и във връзка с Правилника за дейността на ДГ“Приятели“: /1/ Децата от подготвителните възрастови групи, записани в целодневна и почасова организация, могат да отсъстват...

Ролята на играта в живота на детето

Детските игри имат важно значение за здравето, възпитанието, интелектуалното развитие на детето и въвеждането му в реалния живот. За детето играта е първият урок по любов, смелост, уважение, приятелство, разбирателство. По време на игра детето се чувства изцяло в свои...

Наръчник за родители на деца в детската градина

Представяме ви наръчника на Асоциация Родители „Добре дошли в детската градина, родители!“. Той  предлага практически съвети в помощ на родителите при използването на модели на позитивно възпитание и ненасилствени педагогически подходи, които да бъдат...