Ролята на играта в живота на детето

Детските игри имат важно значение за здравето, възпитанието, интелектуалното развитие на детето и въвеждането му в реалния живот. За детето играта е първият урок по любов, смелост, уважение, приятелство, разбирателство. По време на игра детето се чувства изцяло в свои...

Наръчник за родители на деца в детската градина

Представяме ви наръчника на Асоциация Родители „Добре дошли в детската градина, родители!“. Той  предлага практически съвети в помощ на родителите при използването на модели на позитивно възпитание и ненасилствени педагогически подходи, които да бъдат...