Покана за заседание на Обществения съвет

Покана       от Надка Щътова – директор на ДГ „Приятели”      Уважаеми госпожи и господа,    Каня Ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели”, което ще се проведе на 12. 10. 2020 г. от 17.30 часа на двора на детската градина към централния...

Конкурс на община Куклен

Община Куклен организира фото-конкурс „ЗАБАВЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНА“   Фото-конкурсът се организира и посвещава на празника на детето – 1-ви юни. Поради извънредните обстоятелства няма да можем да отбележим празника на площада, както всяка година. Затова ще...

Предизвикателствата на UNICEF за деца и родители

Офисът на UNICEF България стартира серия от 15 предложения за дейности между малкото дете и родители/настойници. Дейностите следва да се случват в дома на семейството и да се използват подръчни средства. Повече информация може да видите на страницата на UNICEF...