Покана за заседание на Обществения съвет

Покана       от Надка Щътова – директор на ДГ „Приятели”      Уважаеми госпожи и господа,    Каня Ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели”, което ще се проведе на 12. 10. 2020 г. от 17.30 часа на двора на детската градина към централния...

Анкета за родители

Уважаеми родители,  публикуваме анкета на МОН,  която цели да проучи вашето мнение относно отварянето на детските градини, ако желаете да я попълните...

Конкурс на община Куклен

Община Куклен организира фото-конкурс „ЗАБАВЛЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА КАРАНТИНА“   Фото-конкурсът се организира и посвещава на празника на детето – 1-ви юни. Поради извънредните обстоятелства няма да можем да отбележим празника на площада, както всяка година. Затова ще...