Квалификация на помощник-възпитателите 12.05.2022 г.

Във връзка с изпълнението на Плана за тематичната проверка за уч. 2021-2022г. на тема:”Изкуство и творчество в ДГ” и Плана за квалификация на непедагогическия персонал, помощник-възпитател Ваня Щътова и децата от гр.”Мечо Пух” се забавляваха на тема:”Рисувателни игри...

Заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“

На 12.04. 2022 г. по покана на директора на ДГ „Приятели“ се проведе среща на родителите, участващи в Обществения съвет към детската гадина. На срещата бяха съгласувани комплектите познавателни книжки за учебната 2022-2023 ...

Великден в детската ясла

 Педагогическа ситуация на тема „Великден в детската ясла“, проведена на 20.04.2022 г. от пом.-възпитател Айсел Баджаклиева в яслена група...

„Как Червената Шапчица и нейните приятели помогнаха на Вълчо да стане добър“ – музикална драматизация.

На 29.03.2022 г. във връзка с плана за квалификация на непедагогическия персонал в група „Усмивка“се проведе развлечение на тема „Как Червената Шапчица и нейните приятели помогнаха на Вълчо да стане добър“ под ръководството на...