Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021-2022 г.

Уважаеми родители, На 31.08.2021 г. МОН публикува  Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в детските градини през учебната 2021-2022 г. С пълния текст на документа може да се запознаете...

Квалификационен курс на педагогическите специалисти 03.07.2021 г.

       На 03.07. 2021 г. педагогическите специалисти от ДГ „Приятели“ взеха участие в квалификационен курс на тема „Ефективни техники за работа с деца“ с лектор Павлина Иванова – психолог и обучител към Тренинг и обучителен център...

Участие на педагогическите специалисти в национална конференция по предучилищно образование

На 17, 18 и 19 април 2021 г. педагогическите специалисти от ДГ „Приятели“ участваха като слушатели на І национална конференция по предучилищно образование на тема ДЕТСКАТА ГРАДИНА – МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, която е част от поредицата педагогически...

Покана за обществен съвет

Покана   Уважаеми госпожи и господа,   Каня ви да присъствате на заседание на Обществения съвет при ДГ „Приятели“ гр. Куклен, което ще се проведе на 26.04.2021 г. /понеделник/ в двора на детска градина „Приятели“ откъм централния вход. Дневен...

Вътрешна квалификация на учителите

Всички педагогически специалисти се включиха във вътрешно-квалификационен курс на тема „Изграждане на позитивен организационен климат и утвърждаване на позитивна среда в групата“. Обучението се проведе дистанционно в електронна...