Във връзка със заповед №213/09.03.2020 г. на директора на ДГ „Приятели“ и заповед № 164/10.03.2020 г. на кмета на общ. Куклен за децата, които отсъстват от детска градина за периода 09.03 – 13.03.2020 г. по преценка на родителите не се отразяват отсъствия по неуважителни причини и от родителите не се изисква медицинска бележка за извиняване на отсъствията.