Уважаеми родители, децата, които навършват три години през текущата календарна година ще участват в класиране за прием І-ва възрастова група, която ще стартира от 16.09.2019 г. За целта ще бъде оформен списък на децата за един брой І-ва група за учебната 2019/2020 година. Класирането се извършва въз основа на входящия номер на подадените документи до запълване на определения брой места в групата. Информацията ще бъде поставена на информационните табла в детската градина и публикувана на сайта на ДГ „Приятели“ в раздел „За родителите“