Тази година ДГ „Приятели“ се включва в националната кампания „Да бъдеш баща“ в Международната седмица на бащата. По време на кампанията „Да бъдеш Баща“ в различни детски градини и училища в страната ще се провеждат инициативи за привличане на бащите за по-широко участие в училищния живот на децата.

Ползите от активното включване на бащата в детската градина и в училищната общност са безспорни. Ето някои факти, стъпващи на международния опит и изследвания:

  • Децата с включени бащи имат по-добра самооценка, по-ниски нива на тревожност и следователно са по-отворени за активно участие в образователния процес.
  • Децата с включени бащи имат по-добри умения за справяне в рискови ситуации и по-рядко стават жертви на насилие.
  • Когато и за двамата родители ученето е важно, то става важно и за детето. От една страна то следва личният пример, а от друга – насочените усилия за подкрепа водят до образователни успехи.
  • Бащата има ключова роля при взимането на решение за продължаване на образованието и завършване на следващ образователен етап.
  • Участието на бащата в живота на детската градина дава по-голяма увереност и сигурност на детето, както и го стимулира към постижения.
  • Емоционалната близост между баща и дете подкрепя по-лесното адаптиране на детето в различни социални среди, подобрява мотивацията за учене и активност и  спомага за изграждането на доверие в семейната среда.
  • Включването на бащата в отношенията с детската градина подкрепя усилията и на майката за по-активно участие във взаимодействието с образователните институции.
  • Включването на бащите във взаимодействието на семейството и образователните институции допринася за привличане на допълнителни ресурси към образованието на децата – финанси, труд, контакти, идеи, инициативи.

Източник: http://mencare.bg