Детска градина „Приятели“  гр.Куклен

Добре дошли при нас!

Съобщение

     Срокът на мерките, свързани с ограничаване на разпространението на covid-19 на територията на страната се удължава до края на обявеното извънредно положение. В тази връзка до 12.04.2020 остават затворени детската градина, детската ясла и млечната кухна.

 

Срокът  може  да  бъде  променен  в  зависимост  от  развитието  на епидемичната  ситуация  в  страната.

 

 

От  ръководството !

Дейности в детска градина „Приятели“

Възпитание, обучение, игри – Това са най-важните дейности в детската градина. Те са заложени в НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН и са приоритет на екипа от педагогически специалисти в детската градина.
Ритуализация на живота в детската градина – За формиране на чувство за принадлежност на децата към детската градина са предвидени разнообразни дейности. Още при откриване на учебната година децата с гордост посрещат знамето и пеят химна на детското заведение. Периодично или ежегодно се представяме пред обществеността и родителите с концерт в читалище „Никола Вапцаров”. В края на всяка учебна година изпращаме най-големите ни възпитаници с изява пред родителите и официално връчване на свидетелства за завършена подготвителна група
Допълнителни дейности извън учебната програма – ДГ „Приятели“ предлага на родителите и на децата възможност за включване в допълнителни дейности – английски език и танци, които се провеждат от квалифицирани преподаватели.
Празници и развлечения – Това са любимите моменти на нашите възпитаници. Наред с празнуването на личните празници като рождени и имени дни, децата имат възможност всеки месец да се забавляват с постановки на актьори от кукления театър, да посрещат всички заедно Есента, Дядо Коледа и Баба Марта.
Работа с родителите – Родителите се включват в дейността на ДГ „Приятели” не само като наблюдатели по време на тържества и открити моменти, но и като преки участници в разнообразни дейности, организирани от педагогическия екип или предложени от самите тях, като изработване на украса и дидактически табла за групите, участие в тренинги за родители, участие в групови проекти и много други.